Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Заб. Всички книги могат да бъдат поръчани освен чрез платформата, също така и по телефона на номер 0878 634 344, както и чрез контактната форма на сайтаЦената за доставка на територията на България е 2,90 лв., независимо от теглото.

 


 

ПО СЛУЧАЙ НАЙ-СВЕТЛИЯ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК - 24 МАЙ!
- 30% ЗА ВСИЧКИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО ГНЕЗДОТО!

Промоцията е валидна до 24,00 часа на 31 май 2018 г.!

 

 

Шаманизмът и архаичните техники на екстаза

Мирча Елиаде

Шаманизмът и архаичните техники на екстаза е първият труд, който обхваща шаманизма в неговата цялост. В книгата е изложена позицията на историка на религиите. Елиаде разглежда темата, извършвайки окончателен синтез на всички отделни изследвания на шаманизма. Ученият формулира цялостното разбиране – едновременно от морфологична, историческа, психологическа гледна точка – на това сложно религиозно явление.

 

Наличност: Да

29,90 лв.

 

Доставката на поръчаните от Вас продукти се извършва в срок до 3 работни дни. Виж повече ...

Пишете ни за повече информация, относно избрания от вас продукт.

Как и в какви срокове може да върнете закупен продукт? Виж повече ...

Какви са начините за плащане на избрания продукт? Виж повече ...

Споделете с ваши приятели ...
Анотация на книгата

Подробности

Шаманизмът и архаичните техники на екстаза е първият труд, който обхваща шаманизма в неговата цялост. В книгата е изложена позицията на историка на религиите. Елиаде разглежда темата, извършвайки окончателен синтез на всички отделни изследвания на шаманизма. Ученият формулира цялостното разбиране – едновременно от морфологична, историческа, психологическа гледна точка – на това сложно религиозно явление.

 

Шаманизмът е една от архаичните техники на екстаза и същевременно мистика, магия и „религия“ в широкото значение на тази дума. Опитваме се да покажем това в различни исторически и културни аспекти на шаманизма и дори се опитваме да нахвърляме кратка история на формирането му в Централна и Северна Азия. По-голямо значение обаче придаваме на представянето на самия феномен на шаманизма, на анализа на неговата идеология, на обсъждането на неговите техники, символики, митологии. Смятаме, че подобно начинание ще заинтригува не само специалиста, но и кул­­турния човек изоб-що. Именно към него преди всичко се обръща тази книга.

Мирча Елиаде

Биография и факти за автора

Мирча Елиаде (1907–1986) е един от големите ерудити на миналия век. Роден в Румъния, живял и преподавал в редица страни по света, Елиаде е сред най-видните изследователи на историята на религиите. Множеството му трудове обхващат широк кръг от теми, свързани с нея – древноиндийска философия, закономерности на митологичните системи на Изтока и Запада, вярвания и обреди на народите от Индонезия и Австралия, митологично мислене в различни исторически епохи, религиозен символизъм и мистика, магия и окултизъм, шаманизъм.

Откъс от книгата

Предговор

Доколкото ни е известно, предложеното на вниманието на читателя изследване е първи опит да се обхване целият комплекс на шаманизма и да се определи мястото му в общата история на религиите – само по себе си това обстоятелство говори за неизбежните несъвършенства, неточности и рискове при предприетото начинание. Днес разполагаме с немалко материали, отнасящи се до различните типове шаманизъм: сибирски, северно- и южноамерикански, индонезийски, на народите в Океания и пр. От друга страна, редица в много отношения превъзходни монографии слагат началото на етнологическото, социологическото и психологическото изследване на шаманизма (или по-точно на неговите отделни типове). Освен обаче някои достойни за внимание изключения – имаме предвид най-вече трудовете на Харва (Холмберг) за алтайския шаманизъм – много автори на обширната литература за шаманизма пренебрегват интерпретациите на това извънредно сложно явление в рамките на общата история на религиите. Затова се опитахме да осмислим и да представим шаманизма именно от гледната точка на историка на религиите. Чуждо ни е намерението да подценяваме значението на сериозните изследвания, провеждани от ъгъла на психологията, социологията или на етнологията: смятаме, че без тях разбирането на многобройните аспекти на шаманизма е невъзможно. Обаче сме убедени, че остава място и за друг подход, който предлагаме на читателя в следващите страници.

Изучаващият шаманизма като психолог автор е склонен да го разглежда преди всичко като проява на психиката в състояние на криза или дори на регрес; той не би устоял на изкушението да го съпостави с някои ненормални психически състояния или да го причисли към психическите болести с хистероидна или епилептоидна структура.

По-нататък ще обясним (вж. гл. първа, Шаманизъм и психопатология) защо отъждествяването на шаманизма с която и да било психическа болест ни се струва неприемливо. Остава обаче важен и съществен проблем, на който психологът винаги, и не без основание, ще обръща внимание: шаманското призвание, както всяко друго религиозно призвание, се проявява чрез криза, чрез временно нарушаване на психическото равновесие на бъдещия шаман. Всички натрупани по този въпрос наблюдения и анализи са извънредно ценни. Те показват, може да се каже, на живо как се отразява в психиката онова, което ние нарекохме „диалектика на йерофаниите“: радикалното отделяне на профанното от свещеното и обусловения от това разрив с действителността. Така можем да си обясним важното значение, което придаваме на подобен род изследвания по религиозна психология.

На свой ред социологът се занимава с обществената функция на шамана, на жреца, на мага: той изследва придобиването на обусловен от магическите способности престиж, неговата роля в социалния механизъм, отношенията между религиозните и политическите водачи и пр. Социологическият анализ на митовете за „Първия шаман“ ясно показва изключителното положение на най-древните шамани в някои архаични общества. Социологията на шаманизма очаква основателя си и ще бъде причислена към особено важните отдели на общата социология на религията. Историкът на религиите е длъжен да държи сметка за резултатите от всички тези изследвания: в съчетание с предоставения от психолозите психологически анализ социалният анализ, в най-широкото разбиране на това понятие, усилва хуманитарната и историческа конкретност на материалите, над които трябва да работи историкът. Този значим принос се обогатява още повече от изследванията на етнолога. Бъдещите етнологически монографии трябва да изяснят мястото на шамана в неговата културна среда. Съществува опасност истинската личност, например чукотският шаман, да не бъде разбрана правилно, ако четем за подвизите ѝ, но не знаем нищо за живота и традициите на чукчите. Етнологът е длъжен да извърши изчерпателен анализ на шаманската носия и барабан, да разкаже за сеансите, да запише текстовете и мелодиите и т.н. Поставяйки си задача да изясни „историята“ на един или друг елемент на шаманизма, например на барабана или на употребата на наркотици преди сеанс, етнологът, при необходимост подпомаган от компаративист и историк, успява да ни разкрие движението на този елемент във времето и пространството; доколкото се простират възможностите му, той ще уточни извора, етапите и хронологията на неговото разпространение. С други думи етнологът също ще се превърне в „историк“, независимо дали приема, или отхвърля метода на културните цикли на Гребнер-Шмид-Коперс. Във всеки случай наред с прекрасната чисто описателна етнографска литература ние вече разполагаме с много трудове по историческа етнология. В огромната „сива маса“ на културните факти започваме по-ясно да различаваме определени силови линии, започваме да забелязваме история там, където сме свикнали да срещаме „първобитни хора“ или „диваци“.

Няма смисъл тук да подчертаваме огромните заслуги, които историческата етнология вече има пред историята на религиите. И все пак тази наука не може да замени историята на религиите, чиято задача е да обедини резултатите както от етнологията, така и от психологията и социологията; историята на религиите има и собствена методика на изследване, и специфични за нея подходи. Културната етнология може например успешно да осветли взаимовръзките на шаманизма с определени културни цикли или с разпространението на един или друг вид шаманизъм; обаче тя не е способна да разкрие дълбокия смисъл на всички тези религиозни явления, да изясни тяхната символика и да установи мястото им в общата история на религиите. В крайна сметка именно на историка на религиите се пада задачата да извърши окончателния синтез на всички отделни изследвания на шаманизма и да формулира цялостното разбиране, което би било едновременно и морфология, и история на това сложно религиозно явление.

Тук обаче е уместно да уточним какво значение при подобен род изследвания трябва да се придава на „историята“. Както вече нееднократно отбелязвахме в предишни трудове (по-подробно за тези неща ще стане дума в готвещия се за издаване допълнителен том към Трактат по история на религиите), макар и да е необикновено важна историческата обусловеност на религиозното явление (всеки човешки факт в крайна сметка е исторически факт), тя все пак не го изчерпва напълно. Ще приведем само един пример: извършвайки ритуала, алтайският шаман се изкачва по бреза, на която предварително са изсечени стъпала. Брезата символизира Световното дърво, а стъпалата представляват различните Небеса, през които шаманът трябва да премине по време на своето екстатично пътешествие в Небесата; съвсем вероятно е включената в този ритуал космологическа схема да е от източен произход. Религиозните идеи на античния Близък изток се разпространяват далеч в недрата на Централна и Северна Азия и в значителна степен повлияват върху сибирския и централноазиатския шаманизъм, придавайки му онзи вид, който познаваме днес. Това е чудесен пример как „историята“ може да ни разказва за разпространението на религиозните идеологии и техники. Но както отбелязахме по-горе, историята на което и да било религиозно явление не може да разкрие всичко, скрито в самия факт на съществуване на това явление. Няма никакви основания да предполагаме, че влиянието на източната космология и религия е изработило у алтайците идеологията и ритуала на възнасянето в Небесата; видимо, самото възнасяне е първичен феномен, тоест свойствен на човека като такъв в неговата изначална цялост, а не като историческо същество: доказателство са сънищата, халюцинациите и образите, отнасящи се към идеята за възнасянето на Небето, срещащи се по цял свят извън каквато и да било „историческа“ или друга обусловеност. Всички тези сънища, митове и носталгии, централна тема в които е възнасянето или полетът, не могат да бъдат обяснени единствено с психологически фактори: винаги остава някакво неподдаващо се на обяснение ядро – именно неразбираемото и неотстранимо нещо, вероятно отговарящо на истинското положение на човека в Космоса, положение, което – ние настояваме на това – не е само „историческо“.

Съдържание

Предговор

Предговор към второто издание

Първа глава. Общи положения. Методи за подбор на шамани. Шаманизмът и мистичното призвание

Втора глава. Посвещенски болести и сънища

Трета глава. Придобиване на шаманско могъщество

Четвърта глава. Шаманското посвещаване

Пета глава. Символика на шаманската носия и на барабана

Шеста глава. Шаманизмът в Централна и Северна Азия 1. Възнасяне на небето. Слизане в Ада

Седма глава. Шаманизмът в Централна и Северна Азия 1. Магически изцеления. Шаманът – водач на души

Осма глава. Шаманизъм и космология

Девета глава. Северно- и южноамерикански шаманизъм

Десета глава. Шаманизмът в Югоизточна Азия и Океания

Единадесета глава. Шамански идеологии и техники при индоевропейците

Дванадесета глава. Шамански символики и техники в Тибет, Китай и Далечния изток

Тринадесета глава. Паралелни митове, символи и ритуали

Изводи

Епилог

Бележки

Библиография на работите на Мирча Елиаде, излезли на френски език

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.

Закупилите тази книга, купуват също: