Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

ВАЖНО! Поради големия обем поръчки на книгите от колекцията "Книги, които лекуват" тяхната доставка ще бъде извършена в срок от 3 до 5 работни дни след датата на заявка. Извиняваме се за причиненото неудобство и ви благодарим за проявеното разбиране!

Цената за доставка на територията на България е 2,90 лв., независимо от теглото. 

 


 

"ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО ВСИЧКО БЕЗ ЗДРАВЕ Е НИЩО!" ПРОМОЦИЯ: -30% ОТ ЦЕНАТА НА КНИГИТЕ!

Удължена промоция: Поради огромния интерес към книгите от колекцията "Книги, които лекуват" срокът на промоцията се удължава до 18 февруари 2019 г. /понеделник/. Само при поръчка онлайн. Благодарим ви!

Право на Европейския съюз

Проф. д-р Жасмин Попова

Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право.

В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране.

Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.

Настоящият труд е съобразен с действащото право и със съдебната практика към юли 2015 г.

 
Влезте в системата за да бъдете уведомени когато продукта бъде доставен на склад

Наличност: Не е налично

33,00 лв.

РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА!

НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА, ЧЕ ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ Е СПОСОБЕН ДА СЕ ИЗЛЕКУВА САМ!

Удължена промоция: Поради огромния интерес към книгата "Победа на ума над медицината" срокът на промоцията се удължава до 18 февруари 2019 г. /понеделник/. Само при поръчка онлайн. Благодарим ви!

 

Доставката на поръчаните от Вас продукти се извършва в срок до 3 работни дни. Виж повече ...

Пишете ни за повече информация, относно избрания от вас продукт.

Как и в какви срокове може да върнете закупен продукт? Виж повече ...

Какви са начините за плащане на избрания продукт? Виж повече ...

Споделете с ваши приятели ...
Анотация на книгата

Подробности

Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право.

В него са представени в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране.

Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.

Настоящият труд е съобразен с действащото право и със съдебната практика към юли 2015 г.

Биография и факти за автора

Жасмин Попова е доктор по право и професор по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз в Института за държавата и правото на БАН и в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

През 1990-1991 г.  е юридически съветник на президента на Република България д-р. Желю Желев. От 1991 до 2007 г. е на дипломатическа служба в Министерството на външните работи: заместник-ръководител на Мисията на България към Европейските общности в Брюксел (1991-1995); секретар на Министерския съвет по европейска интеграция (1997); директор на Дирекция „Европейска интеграция” в МВнР (1997-1998); посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия (1998-2004).

В периода 2008-2013 г. е началник на отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Проф. Попова е автор на над 100 научни публикации в български и чуждестранни издания, включително 7 монографии в областта на облигационното право, на международното право, международните отношения и правото на Европейския съюз, и е отговорен редактор на списание „Европейски правен преглед”. Нейно дело е и първият български учебник по право на ЕС.

Тя членува в правителствени и неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на eвропейския интеграционен процес – съучредител и член на Настоятелството на Европейския институт – България, на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право и на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Използвани съкращения.................................................................................... 13

 

Вместо предговор................................................................................................ 15

 

ЧАСТ ПЪРВА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ............................. 17

Дял І. ЕС – Конститутивни елементи............................................................ 17

Глава І. Създаване. Основополагащи ценности и цели........................... 17

Глава ІІ. Членство............................................................................................... 36

Глава ІІІ. Правосубектност на ЕС................................................................. 52

Глава ІV. Правна природа на ЕС................................................................... 56

Глава V. Мултилингвизмът в ЕС.................................................................... 65

 

Дял ІІ. Гражданство на Европейския съюз и основни права................. 73

Глава І. Гражданство на Европейския съюз.............................................. 73

Глава ІІ. Основни права................................................................................. 116

 

ЧАСТ ВТОРА

ПРАВНАТА СИСТЕМА НА ЕС.................................................................... 143

Дял І. Източници на правото на ЕС............................................................. 143

Раздел І. Първично право............................................................................... 144

Глава І. Учредителните договори................................................................ 144

Глава ІІ. Общите принципи на правото на ЕС......................................... 171

Глава ІІІ. Практиката на Съда на ЕС като източник на право .......... 179

Глава ІV. Международни споразумения .................................................. 181

Раздел ІІ. Производно право......................................................................... 187

 

Дял ІІ. Характерни белези на правото на ЕС........................................... 204

Глава І. Автономен характер ....................................................................... 204

Глава ІІ. Предимство на правото на ЕС ................................................... 208

Глава ІІІ. Директен ефект на правото на ЕС............................................ 229

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС на национално равнище...... 247

Глава V. Отговорност на държавите за вреди

от нарушение на правото на ЕС................................................................... 255

 

ЧАСТ ТРЕТА

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА НА ЕС......................................... 263

Дял І. Компетентност ...................................................................................... 263

Глава І. Принцип на предоставената компетентност ........................... 263

Глава ІІ. Видове компетентност................................................................... 276

Глава ІІІ . Упражняване на компетентност ............................................. 282

Глава ІV. Засилено сътрудничество. Постоянно структурирано сътрудничество       294

 

Дял ІІ. Институции и органи на ЕС ............................................................ 317

Раздел І. Политическите институции на ЕС............................................. 317

Глава І. Обща характеристика на институционалния механизъм на ЕС 317

Глава ІІ. Европейски парламент.................................................................. 320

Глава ІІІ. Европейски съвет .......................................................................... 358

Глава ІV. Съвет на ЕС .................................................................................... 367

Глава V. Европейска комисия ...................................................................... 391

Глава VІ. Върховен представител по въпросите на външните работи и политиката

на сигурност....................................................................................................... 412

 

Раздел ІІ. Финансови и контролни институции и органи ..................... 416

Глава І  . Европейска централна банка и европейска система на централните банки                416

Глава ІІ. Европейска инвестиционна банка............................................. 424

Глава ІІІ. Сметна палата............................................................................... 429

 

Раздел ІІІ. Консултативни и други органи ............................................... 434

Глава І. Европейски икономически и социален комитет ...................... 434

Глава ІІ. Комитет на регионите ................................................................... 437

Глава ІІІ. Агенции и други органи............................................................... 442

 

Дял ІІІ. Процес на вземане на решения...................................................... 455

Глава І. Законодателната процедура в ЕС.............................................. 458

Глава ІІ. Бюджетна процедура.................................................................... 472

Глава ІІІ. Нормотворческа дейност на комисията................................. 482

Глава ІV. Процес на вземане на решения в сферата на външната дейност на ЕС        490

Глава V. Гражданското представителство и процесът на вземане на решения в ЕС   499

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА ЕС................................................................. 522

Дял І. Съд на ЕС................................................................................................ 522

Раздел І. Обща характеристика.................................................................... 522

Глава І. Правна природа и функции........................................................... 522

Глава ІІ. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране 531

 

Раздел ІІ. Компетентност .............................................................................. 540

Глава І. Преюдициална компетентност .................................................... 543

Глава ІІ. Правораздавателна компетентност.......................................... 589

Глава ІІІ. Консултативна компетентност................................................. 630

 

Раздел ІІІ. Производство пред съда на ЕС................................................ 636

Глава І. Общи въпроси.................................................................................... 639

Глава ІІ. Процесуални инструменти за ускоряване разглеждането на делата             653

Глава ІІІ. Особени производства................................................................. 666

Глава ІV. Извънредни способи за защита................................................. 671

Глава V. Обжалване на съдебните актове на общия съд...................... 676

 

Дял ІІ. Общ съд.................................................................................................. 679

Глава І. Състав, вътрешна организация и начин на функциониране 682

Глава ІІ. Компетентност................................................................................. 686

Глава ІІІ. Производство.................................................................................. 697

 

Дял ІІІ. Съд на публичната служба............................................................ 701

Глава І. Създаване, състав и организация................................................ 701

Глава ІІ. Компетентност................................................................................. 705

Глава ІІІ. Производство.................................................................................. 709

 

ЧАСТ ПЕТА

Отношения на България с ЕС ....................................................................... 717

Глава І. От сътрудничество към асоцииране .......................................... 717

Глава ІІ. От асоцииране към членство ...................................................... 734

Глава ІІІ. Вътрешен механизъм за координация след присъединяването      762

Глава ІV. Прилагане на правото на ЕС в България............................... 771

Глава V. Отговорност за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС                781

Глава VІ. Процес на присъединяване към еврозоната.......................... 788

 

Хронология на изграждането на Европа................................................... 793

 

Ключови дати на отношенията на България с ЕС ................................. 817

 

Библиография.................................................................................................... 821

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.