Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Избрани съчинения в три тома - том 3: Избрани статии и студии

доц. д-р Валентина Попова

Настоящата книга разглежда:

- Видове искове и новият ГПК;

- Проектът за разширяване на процесуалните правомощия на прокурора за водене на граждански дела;

- Измененията, засягащи фазата за откриване на производството по несъстоятелност;

- Прекъсване и спиране на давността при предявяване на възражение за прихващане;

- За някои процесуални проблеми във връзка с приложението на пар. 6а ЗППДОП;

- Процесуалното положение на синдика по делата по жалбите срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност;

- И др.

 
Влезте в системата за да бъдете уведомени когато продукта бъде доставен на склад

Наличност: Не е налично

30,00 лв.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми на защитата на ответника срещу иска и новия ГПК

Някои правни проблеми за таксите, събирани от частните съдебни изпълнители

Защита на кредитора по ЗДФО в случай на запор върху заложеното вземане във връзка с възможността за нетиране

Подведомственост и спор за подведомственост при действието на новия ГПК и АПК

Правен статут на адвоката, организация на адвокатурата според Закона за адвокатурата и някои проблеми във връзка с Директива на Съвета от 22 март 1977 г. относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (77/249/ЕИО) и Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

Видове искове и новият ГПК

Проектът за разширяване на процесуалните правомощия на прокурора за водене на граждански дела

Измененията, засягащи фазата за откриване на производството по несъстоятелност

Прекъсване и спиране на давността при предявяване на възражение за прихващане

За някои процесуални проблеми във връзка с приложението на пар. 6а ЗППДОП

Процесуалното положение на синдика по делата по жалбите срещу решението за откриване на производството по несъстоятелност

Може ли синдикът да упълномощава адвокат по делата, които той води на основание чл. 658, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 649, ал. 1 ТЗ

Изменение на режима на обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност (ЗИДГПК – ДВ, бр. 64 от 1999 г.)

Обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност

Важи ли прараграф 2 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон за вземанията на длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност

Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобряване на списъка на приетите от съда вземания, постановено по реда на чл. 692 ТЗ

Как следва да бъдат включвани в списъка на одобрените вземания валутните вземания към длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност

Някои проблеми във връзка с прекратяването на производството по несъстоятелност на основание чл. 707 ТЗ

Някои проблеми на производството по несъстоятелност за застраховател във връзка с последните изменения на Закона за застраховането (изм. ДВ, бр. 58 от 1997 г., влязъл в сила на 22.07.1997 г.)

Въпроси на несъстоятелността в практиката на Върховния съд

Производство по несъстоятелност на банка, уредено в Закона за банките

Проблеми на продължаването на производствата по несъстоятелност за банка, образувани по искане на БНБ по време на действието на отменения ЗБКД

За някои проблеми във връзка с реализирането на отговорността на членовете на надзорния и управителния съвет, съответно на членовете на съвета на директорите, както и на прокуристите на банка, изпаднала в неплатежоспособност

Проблеми във връзка с производството по несъстоятелност на банка и гарантирането на влоговете в търговските банки

Основание за откриване на производство по несъстоятелност за банка

Производство по несъстоятелност за застраховател

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.