Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Граматика на цивилизациите

Фернан Бродел

Очевидната многобройност на обясненията на историята, тяхното раздалечаване между различни гледни точки, дори противоречията им всъщност се съгласуват в една диалектика, свойствена на историята, основана на разнообразието на самите исторически времена: бързо време на събитията, проточено време на епизодите, забавено, мързеливо време на цивилизациите. Може да се остане в границите на едно или друго историческо време всеки път, когато става въпрос за отделно изследване. Обаче всеки опит за глобално историческо обяснение – каквато е историята на цивилизациите – задължава да умножим тези фотографии, различни по времето на тяхното заснемане, после да съберем отново тези многобройни времена и образи в единство, както цветовете на слънчевия спектър, надлежно размесени, възстановяват – задължително – бялата светлина.

 
Влезте в системата за да бъдете уведомени когато продукта бъде доставен на склад

Наличност: Не е налично

35,00 лв.

Откъс от книгата

Увод.

История и настоящо време

В тези първи страници се уточнява смисълът на усилието, изисквано от учениците от последните класове от новата им програма по история. Съгласно всякаква логика те можеха да бъдат единствено в началото на този том. Но педагогическата логика не би била напълно съгласна с това решение. Прочитът на тези страници би бил отместен за предпочитане за след първата част на програмата, около началото на втория срок, когато ще започне трудното изучаване на големите цивилизации и когато кандидатите ще са придобили известни познания, свързани с речника и философските дискусии. И все пак изпитанието на първия прочит, на влизането в играта не бива да се отдалечава.

Новата програма по история за последните класове поставя трудни проблеми. Тя се представя като обяснение на съвременния свят такъв, какъвто той с разкрива, често в доста мъгляви понятия, такъв, какъвто може да се разбере в множеството светлини на една история, която не пренебрегва никоя от съседните обществени науки: география, демография, икономика, социология, антропология, психология...

 

Три последователни обяснения

Да се обясни съвремието си остава претенция. Нещо повече, може ли да се подхранва амбицията то да бъде разбрано по-добре по един или друг начин. Вашата програма предлага три последователни пътя.

Най-напред, дните, които ние преживяваме, се обясняват – отчасти – с дните, които непосредствено са ги предхождали. За това бързо връщане назад историята лесно ще вземе думата. Следователно първата част на вашата програма поставя на разглеждане тези дни, тези драматични години, често нечовешки, които светът преживя от началото на Първата световна война през август 1914 г. до днешния ден. Тези събития разтърсиха, драматизираха по възможно най-силен начин началото на ХХ в. и продължават в нашия съвременен живот с неизброими последици.

Тези събития от вчера обясняват и не обясняват – сами по себе си – съвременния свят. Всъщност в различни степени съвремието е продължение на други опитности, много по-отдалечени във времето. То се храни от изминалите векове, дори от „цялото историческо развитие, преживяно от човечеството до наши дни“. Това, че съвремието включва подобно измерение на преживяното време, не бива да ви се струва абсурдно, макар че всички ние имаме склонността – спонтанно – да разглеждаме света, който ни заобикаля, единствено в твърде краткото време на собствения ни живот и да виждаме историята му като бърз филм, в който всичко върви едно след друго или се сблъсква: войни, битки, преговори на върха, политически кризи, революционни дни, революции, икономически безредици, идеи, интелектуални, артистични моди...

И все пак няма да ви е трудно да установите, че животът на хората включва и доста други реалии, които не могат да намерят място в този филм на събитията: пространството, в което живеят, обществените форми, които ги затварят в себе си, решават как да протече животът им, етичните правила – съзнателни или несъзнателни, – на които се подчиняват, религиозните и философките им вярвания, свойствената им цивилизация. Тези реалии имат много по-дълъг живот от нашия и ние невинаги ще имаме достатъчно време, за да ги видим как се променят от начало до край.

Ако прибегнем до едно сравнение, физическият свят, който ни заобикаля – планини, реки, ледници, брегове, – със сигурност се променя. Но тази еволюция е толкова бавна, че никой от нас не би могъл да я забележи със собствените си очи, без да се позове на едно отдалечено минало, без помощта на научни изследвания и измервания, които надхвърлят границите само на нашето наблюдение. Животът на нациите, на цивилизациите, физическите или религиозните поведения със сигурност не са така видимо неподвижни и все пак могат да се сменят няколко човешки поколения, без да ги засегнат. Което не намалява – тъкмо напротив – значението на дълбоки сили, които се вграждат в нашия живот и дават облика на света.

По такъв начин близко минало и по-отдалечено минало се смесват в множествеността на настоящото време: докато близката история тича към нас със забързани крачки, далечната история върви заедно с нас с бавни стъпки.

Тази далечна история, тази теле-история е онази, която се разглежда във втората част на вашата програма. Действително изборът на големите цивилизации като „изясняващи рамки“ на съвременния свят означава надмогване на бързото движение на историята такава, каквато ще я следвате от 1914 до 1962 г. Това означава да се замислим за една история, която диша бавно, „дългосрочна“ история. Цивилизациите със сигурност са странични персонажи, чиято дълговечност надхвърля разбирането. Невъобразимо стари, те продължават да живеят във всеки един от нас; и ще продължат да живеят дълго след като нас няма да ни има.

След като завърши тези две обяснения (скорошна история, далечна история), вашата програма извиква трето – този път става дума да се определят големите проблеми на лето господне 1962-ро – в световен мащаб. Чуйте всички категории на проблема: политически, социални, икономически, културни, технически, научни... Изобщо от вас се иска – отвъд светлините на двойния исторически път, който ще следваме – да разграничите в света, който ни заобикаля, същественото от подробностите.

Обикновено историкът разсъждава и работи върху миналото и ако документацията не му дава винаги средствата да го обясни точно, то поне той предварително знае, изучавайки например ХVІІІ в., към какви събития върви „Просвещенският век“ и това само по себе си е ценен елемент за познание и за разсъждение. Той знае крайната дума. Когато става дума за съвременния свят, който ни се разкрива като поредица от възможности, да отграничиш големите проблеми, това най-вече означава да си представиш  крайната дума, да отделиш сред всички тези възможности онези, които утре ще възтържествуват. Ето кое е трудно, несигурно, без съмнение необходимо.

Кондорсе мислел, че операцията е позволена от закона. Сериозни историци смело се обявяват за защитници на прогнозирането, колкото и опасно да е то. Един световно известен икономист, Колин Кларк, изчисли през 1951 г. въз основа на статистическите данни, които тогава му бяха известни, вероятните измерения на икономиката на бъдещето. Жан Фурастие спокойно разсъждава върху цивилизацията през 1980 г., която диктува или би трябвало да диктува разумната политика през 1960 г. Една много „крехка“ наука – футурологията на Гастон Берже – има претенцията, че се специализира в разбирането на близкото бъдеще: „футуричното“, както го наричат с една ужасна дума някои икономисти, като футуричното е това, което може още отсега основателно да се вложи в бъдещето – това тясно парче от близкото бъдеще, което изчисляват предварително и което е почти доловимо.

Понякога такова поведение ни кара да се усмихнем. Във всеки случай то има това предимство, че подсказва – сред неяснотата на настоящето – онази привилегирована линия на преминаване, която, вярна или наполовина вярна, откроява, защото върви право към бъдещето, най-пространните от днешните проблеми и се опитва да им придаде смисъл. Днешният свят е свят, който се развива.

По-долу ще намерите една вероятностна карта на разпределението на населението в света през 2000 г. Тя ще ви накара да се замислите и да разберете между другото, че нито един създател на планове – а не е ли планирането съвършеното внимателно и „футурично“ изучаване на големите актуални проблеми?, – никой създател на планове не би могъл да създаде каквато и да е програма, без да има (наред с доста други документи) подобна карта пред очите си. Тя дава пълен смисъл на разсъждението на г-н Хуфует Боани, президент на Република Бряг на слоновата кост, а именно, че в Азия и в Черна Африка планирането не може в нито една област да приеме същия образ, защото недостатъчното развитие трябва да държи сметка, от една страна, за свръхнаселението, а от друга – за недостатъчното население.

 

Историята – множествена и единна

Това, че историята се отдава – в своите очи – на тези умозрения, че се смята, като цяло, за наука за настоящето – и за едно неясно бъдеще – може да ви учуди. Това прекаленост ли е от нейна страна? Дали би взела тя, като вълка от баснята, дрехите на другиго, всъщност дрехите на обществените науки, нейните съседки? За това ще говорим отново в началото на втората част на тази книга. Тогава проблемът ще ви се стори по-ясен, защото това е проблем на времето като такова и времето ще бъде изучавано в перспективата на вашето обучение по философия.

Очевидната многобройност на обясненията на историята, тяхното раздалечаване между различни гледни точки, дори противоречията им всъщност се съгласуват в една диалектика, свойствена на историята, основана на разнообразието на самите исторически времена: бързо време на събитията, проточено време на епизодите, забавено, мързеливо време на цивилизациите. Може да се остане в границите на едно или друго историческо време всеки път, когато става въпрос за отделно изследване. Обаче всеки опит за глобално историческо обяснение – каквато е историята на цивилизациите – задължава да умножим тези фотографии, различни по времето на тяхното заснемане, после да съберем отново тези многобройни времена и образи в единство, както цветовете на слънчевия спектър, надлежно размесени, възстановяват – задължително – бялата светлина.

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.