Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Защита на лични данни

Данни за клиента

При осъществяване на регистрацията си в Сайта или при осъществяване на покупка като Гост, Потребителят доброволно предоставя определени данни и информация за себе си, за да може да използва услугите на Сайта. 

 

Ние декларираме, че информацията за Потребителя, предоставена от него, се използва от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД само и единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и за качественото изпълнение на услугите, предлагани в gnezdoto.bg.

 

Ние декларираме, че полагаме грижа и отговорност за защита на информацията за Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия по смисъла на Общите условия.

 

Ние гарантираме, че предоставените от Потребителя данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Предоставената информация за Потребителя може да бъде обработвана, пренасяна и съхранявана в съответствие с  Общи условия и да бъде обработвана от служители на gnezdoto.bg при доставка на поръчани стоки или услуги.

 

Потребителят може да осъществява достъп до личните си данни, които е въвел при регистрацията си на сайта, както и да ги променя, когато пожелае. Потребителят има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките свои данни от Сайта. В случай, че Потребителят се е възползвал от услугите на Сайта за закупуване на стоки, ние може да съхраним неговите данни по повод реализирани продажби за свои отчетно-счетоводни нужди.

 

Данните за Потребителя, включително IP адрес, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство, при изпълнение на юридически процедури и при неспазване на Общите условия. 

 

gnezdoto.bg няма достъп до данни за банкови карти на Потребители и не съхранява номера на банкови карти. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи e-Pay.bg и Борика, гарантиращи сигурността им. 

 

ГНЕЗДОТО.БГ е регистриран администратор на лични данни.

 

Достъпът до gnezdoto.bg и преносът на всички данни се осъществява чрез криптирана връзка.