Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Заб. Всички книги могат да бъдат поръчани освен чрез платформата, също така и по телефона на номер 0878 634 344, както и чрез контактната форма на сайтаЦената за доставка на територията на България е 2,90 лв., независимо от теглото.

 


 

ДНИ НА КНИГАТА В ИЗДАТЕЛСТВО ГНЕЗДОТО! - 30% ЗА ВСИЧКИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО!
"ЕДИН ДЕН ПРОЧЕТОХ КНИГА И ЦЕЛИЯТ МИ ЖИВОТ СЕ ПРОМЕНИ." ОРХАН ПАМУК

Промоцията е валидна от 17 до 30 април 2018 г.!

 

 

Членство в адвокатско дружество

Ценимир Братоев

Книгата разглежда безспорно интересните и нови за българската действителност въпроси на членството в адвокатско дружество.

От приемането в средата на  2004 година на първата у нас по-разгърната уредба на правните форми на съвместно упражняване на адвокатска дейност, това е единственото цялостно изследване на проблемите, които практиката на адвокатите и несъвършенствата на нормативната уредба поставят.

Анализирани са юридическите условия за придобиване на членство в адвокатско дружество, правата на съдружниците адвокати, техните задължения като членове на дружеството и прекратяването на членството.

 

Наличност: Да

21,00 лв.

 

 

Доставката на поръчаните от Вас продукти се извършва в срок до 3 работни дни. Виж повече ...

Пишете ни за повече информация, относно избрания от вас продукт.

Как и в какви срокове може да върнете закупен продукт? Виж повече ...

Какви са начините за плащане на избрания продукт? Виж повече ...

Споделете с ваши приятели ...
Анотация на книгата

Подробности

Книгата разглежда безспорно интересните и нови за българската действителност въпроси на членството в адвокатско дружество.

От приемането в средата на  2004 година на първата у нас по-разгърната уредба на правните форми на съвместно упражняване на адвокатска дейност, това е единственото цялостно изследване на проблемите, които практиката на адвокатите и несъвършенствата на нормативната уредба поставят.

Анализирани са юридическите условия за придобиване на членство в адвокатско дружество, правата на съдружниците адвокати, техните задължения като членове на дружеството и прекратяването на членството.

Специално внимание е обърнато на влиянието на членството в адвокатско дружество върху нормативноустановените и доразвити в практиката основни професионални права и задължения на адвокатите, предложени са решения на проблемите, които празнините и неточностите в нормативната уредба създават при съвместно упражняване на адвокатска дейност в адвокатско дружество.

Представено е адвокатското дружество като нова дружествена форма – юридическо лице, предимствата на съвместното упражняване на адвокатска дейност, както и нейното развитието у нас и в други страни.

Книгата би представлявала интерес за практикуващи юристи, учени и студенти по право.

Биография и факти за автора

Ценимир Братоев е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по право и адвокат при Софийската адвокатска колегия.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДГОВОР

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

§ 1. Адвокатското дружество – нова дружествена форма за упражняване на адвокатската професия

§ 2. Понятие за членство в адвокатско дружество

§ 3. Нормативната уредба

§ 4. Членство, дялово участие, дружествен дял, дял

4.1. Терминологични уточнения

4.2. Определяне на дела (дяловете) на съдружниците в дружествения договор

4.3. Залог и принудително изпълнение върху дружествен дял в адвокатско дружество

§ 5. Личното участие на съдружника в дейността на адвокатското дружество

§ 6. Договорна свобода при уреждане на членствените отношения в адвокатското дружество

§ 7. Запазване на правото на адвоката съдружник да осъществява самостоятелно адвокатска дейност извън адвокатското дружество

§ 8. Членството в адвокатско дружество и професионалните права и задължения на съдружника в качеството му адвокат

8.1. Независимост на адвоката съдружник при упражняване на адвокатската професия

8.2. Опазване на тайната на клиента

8.3. Неприемане на оказване на защита и съдействие на клиент при конфликт на интереси

 

Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

§ 1. Кой може да бъде съдружник в адвокатско дружество

1.1. Български адвокати

1.2. Адвокати от Европейския съюз

1.3. Младши адвокати

§ 2. Забраната други лица да бъдат съдружници в адвокатско дружество

§ 3. Забраната адвокат да бъде съдружник в повече от едно адвокатско дружество

§ 4. Съдружници от различни адвокатски колегии

§ 5. Брой на съдружниците

§ 6. Придобиване на членство

6.1. Придобиване на членство в адвокатското дружество при участие в неговото учредяване

6.2. Придобиване на членство след учредяване на адвокатското дружество

6.3. Придобиването на членство в дружеството – възможна форма за обединение на адвокатски дружества

 

Глава трета

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО

§ 1. Предварителни бележки

§ 2. Основните видове права на съдружниците в адвокатското дружество

§ 3. Имуществени права на съдружниците в адвокатското дружество

3.1. Право на участие с личен труд в дейността на дружеството

3.2. Право на част от приходите от дейността на адвокатското дружество

3.3. Право на част от печалбата на адвокатското дружество

3.4. Право на част от имуществото на адвокатското дружество след проведена ликвидационна процедура

3.5. Право на ликвидационен дял при прекратяване на членството в дружеството

3.6. Право на застраховка за професионална отговорност

3.7. Има ли съдружникът право на възстановяване на направените разходи и претърпените вреди във връзка с водените дружествени работи

3.8. Договорни имуществени права

§ 4. Неимуществени права на съдружниците

4.1. Управителни права

4.1.1. Право на участие в общото събрание на съдружниците

4.1.2. Право на глас

4.1.3. Правото да избира и да бъде избиран в органите за управление на адвокатското дружество

4.1.4. Упражняването на управителните права при неприсъствено вземане на решения от общото събрание на съдружниците

4.2. Защитни права

4.2.1. Общи положения

4.2.2. Право на жалба срещу решения на общото събрание на съдружниците

4.2.3. Право на защита срещу действията на управителя (управителния съвет) на адвокатското дружество

4.2.4. Право на вътрешнодружествен контрол

4.2.5. Право на свикване на общото събрание на съдружниците

4.2.6. Право на защита на индивидуалните права на съдружници

4.3. Право на информация

4.4. Право на повишаване на квалификацията

4.5. Право името на съдружника да бъде изписано във всички книжа на адвокатското дружество

 

Глава четвърта

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО

§ 1. Предварителни бележки

§ 2. Задължение за вноска

2.1. Предмет на вноските

2.2. Изпълнение на задължението за вноска

§ 3. Задължение за допълнителна вноска

§ 4. Задължение за лично участие в дейността на адвокатското дружество

§ 5. Задължение за информация и отчет за извършената работа

§ 6. Задължение да изпълнява решенията на органите за управление на адвокатското дружество

§ 7. Задължение за участие в управлението на адвокатското дружество

§ 8. Задължение за опазване на дружествената тайна

§ 9. Задължение за въздържане от конкурентна дейност

§ 10. Задължение за лоялност

 

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО

§ 1. Общи положения

§ 2. Отделните основания за прекратяване

на членството, предвидени в чл. 68, ал. 1 от ЗА

2.1. Взаимно съгласие

2.2. Едностранно предизвестие

2.3. Смърт на съдружник

2.4. Поставяне под запрещение

2.5. Изключване на съдружник

2.6. Отписване от адвокатската колегия

§ 3. Основания за прекратяване на членството, извън предвидените в чл. 68, ал. 1 от закона

3.1. Отнемане на правото да упражнява адвокатска професия на адвокат от Европейския съюз по чл. 13 от ЗА

3.2. Прекратяване на членството при заличаване на адвокатското дружество след проведена ликвидация

3.3. Прекратяване на членството при прехвърляне на дружествен дял

§ 4. Временно прекратяване на членството

§ 5. Проблемът при прекратяването на членството на съдружник при дружество с двама съдружници

§ 6. Последици при прекратяването на членството

6.1. Уреждане на имуществените последици

6.2. Други последици от прекратяването на членството

6.3. Отговорност на напусналия съдружник за поетите дела по времето, докато е бил съдружник

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.

Закупилите тази книга, купуват също: